...

De minister licht vanavond de grote lijnen van het derde autismeplan toe. Ze "baseert zich op een rapport dat in maart 2012 door de Franse Hoge Gezondheidsraad (HAS) werd gepubliceerd en een educatieve en gedragsmatige aanpak aanbeveelt." Volgens de krant gaat het in Frankrijk over 100.000 betrokkenen jonger dan 20 jaar.