...

Hoewel het honorarium voor een consult werd opgetrokken van 22 naar 23 euro in 2010 en de belasting op het beroepsinkomen naar omlaag ging, daalde het inkomen van artsen met anderhalf percent. Huisartsen konden gemiddeld 1.200 euro minder aangeven aan de fiscus. Dat blijkt uit cijfers van 14.000 huisartsen die zijn aangesloten bij een dienst van de Union Nationale des Professions Libales (UNAPL). Dat zouden nog de best verdienende huisartsen zijn.Als het in Brussel druppelt...De oorzaak voor het inkomstenverlies was een geringer aantal consultaties. In Frankrijk zag men in 2010 dus eenzelfde trend als in Belgi(zie AK 2171 van 21 juni). Net als in Belgiging men op zoek naar de oorzaken en verwijst men daarbij naar het geringe aantal consultaties voor influenza in 2010 - in vergelijking met de piek die zich in 2009 voordeed.Daarnaast wijst men op het effect van de crisis op de consumptie: patiten stellen een bezoek aan de arts uit. En van uitstel komt vaak ook afstel. Volgens Dr. Michel Combier van de huisartsenafdeling van de CSMF (Confation des Syndicats Micaux Franis) sparen patiten vaak hun klachten op voor n consult. "Consultaties duren ook steeds langer doordat huisartsen steeds complexere psychosociale knopen moeten ontwarren", stelt hij.Specialisten boeren iets beterDe meeste andere artsen ondervonden in 2010 nochtans beterschap ten opzichte van 2009. In 2009 zagen 14 disciplines hun inkomsten krimpen. Maar in 2010 zagen alleen nog de pediaters en de urologen (chirurgen) minder geld in het laatje komen.De situatie is voor ieder specialisme anders en de stijging van het inkomen varieert van 1 tot 10%. Deze stijging is er vooral omdat, naar men aanneemt, deze specialisten wel een toename van de prestaties zien. Maar vaak gaat het eigenlijk alleen om een inhaalbeweging na een desastreus 2009. Meestal compenseren de extra inkomsten de toegenomen kosten, onder meer voor personeel, niet of nauwelijks.