...

Sinds 1 januari 2014 aanvaardt de 'caisse primaire d'assurance-maladie' geen papieren afrekeningen meer, zo staat in een brief die een huisarts uit Clichy eind februari in de bus kreeg.Bij de brief zaten 12 facturen voor verstrekkingen via de regeling derdebetaler die de dokter de voorbije maand had opgestuurd, met de vraag om die via elektronische weg te bezorgen, met toevoeging van alle nodige bewijsstukken (medisch voorschrift en attest), omdat de Vitale-kaart van de patiënt (onze sis-kaart zeg maar) ontbreekt.De huisarts in kwestie postte de brief meteen op twitter, wat prompt een heus debat teweegbracht onder collega's. Het Franse syndicaat van jonge huisartsen (SNJMG) neemt het dossier ter harte en protesteert met klem tegen deze werkwijze. "Dit is machtsmisbruik", luidt het. "In de conventie tussen artsen en sociale zekerheid staat nergens dat papieren facturen niet meer geldig zouden zijn."En dat bovendien nog eens alle bewijsstukken moeten toegevoegd worden, is veel te complex, vindt het syndicaat. "Dit is gekkenwerk. Als huisartsen moeten wij dubbel werk leveren, dat de verzekeringskassen op ons afschuiven."