...

Het decreet van 13 juli 2016 (maar nog maar pas verschenen) regelt de toegang tot de studie diergeneeskunde, en legt het aantal toelatingsattesten voor het tweede jaar vast op 276. Dat is voor het huidige studiejaar.Het decreet wijst iedere universiteit een percentage toe van dit totale aantal attesten. Het aantal wordt ieder jaar opnieuw vastgelegd. Alleen de best gerangschikte studenten mogen doorstromen. Wat niet kan in geneeskunde moet blijkbaar toch lukken in diergeneeskunde. Dr. Marc Moens bracht het verschijnen van het decreet onder onze aandacht. Hij herinnert zich dat toen hij jaren geleden aan de toenmalige Franstalig minister van hoger onderwijs vroeg waarom veeartsenijkunde toen een toelatingsexamen invoerde, hij een verhelderend antwoord kreeg: bij een overtal aan studenten is er een gebrek aan patiënten.Maar wanneer artsen in Franstalig België met gelijklopende argumenten de kwaliteit van het geneeskundeonderwijs voor de humane species aankaartten, kregen ze steevast het verwijt van corporatisme, stelt hij.