...

Deze benadering is in overeenstemming met het Sicard-rapport dat enkele weken geleden verschenen is. Sicard was van 1999 tot 2008 voorzitter van de Nationale Raadplegende Commissie van Ethiek (CCNE). De benadering wijkt echter af van de overheersende medische opinie. Volgens een peiling wenst het merendeel van de artsen dat verder wordt gegaan dan de Léonetti-wet. Hoewel deze wet op dit gebied momenteel de referentie vormt, is hij in het algemeen weinig bekend, ook onder artsen. Het is nu wachten op de houding van de CCNE.