...

Niet minder dan 40.000 manifestanten tekenden present volgens de organisatoren, 19.000 volgens politiecijfers. Dokter Yves Louis, voorzitter van de Bvas-afdelingen Oost- en West-Vlaanderen, was er bij. "Uit solidariteit met mijn Franse collega-artsen. Ook in ons land zijn artsen niet echt gewonnen voor een eventuele uitbreiding RDB (*). Het standpunt van de Bvas mag ondertussen gekend zijn: wij zijn ronduit tegen een veralgemening."Beknotting van vrijheid "De Franse artsensyndicaten werpen op dat de uitbreiding een administratieve overlast zal teweegbrengen" legt de kinderarts uit. "Terwijl ze menen dat de hoofdtaak van artsen het behandelen van patiënten is. Ook vrezen ze voor lange terugbetalingstermijnen van hun erelonen. Dezelfde bekommernissen die bij onze artsen leven met betrekking tot de RDB" zegt Louis. "In het algemeen vinden de Franse artsen dat de nieuwe wet hun vrijheid in het gedrang brengt. Ze weigeren af te hangen van de mutualiteiten, die de controle zullen uitoefenen over welke patiënt waar of hoe behandeld wordt. De uitbreiding RDB -die trouwens gesteund wordt door de meerderheid van de Franse bevolking- wekt de indruk ongelijkheden tussen patiënten weg te werken, maar versterkt deze integendeel. Patiënten zullen zorgen krijgen naargelang hun inkomen" aldus de Bvas-voorzitter Oost- en West-Vlaanderen.Een harde tante Gelijktijdig met de optocht, die van het plein Denfert-Rochereau naar het ministerie van Volksgezondheid trok, ontving Marisol Touraine een delegatie van vertegenwoordigers van artsensyndicaten op haar kabinet. Zij vroegen een herziening van het wetsontwerp of zelfs terugtrekking van het project. Maar plooien onder hun argumenten en de druk van de manifestanten deed de minister niet. Zo verklaarde ze na afloop dat de veralgemening RDB behouden blijft in haar wetsontwerp, dat deze week besproken wordt in de Assemblée Nationale. "Als de wet goedgekeurd wordt, wordt de RDB progressief uitgebreid. Een eerste stap is de uitbreiding naar o.a. chronisch zieken en zwangere vrouwen in juli 2016. In 2017 volgt dan de veralgemening naar de hele bevolking, oftewel het einde van de liberale geneeskunde" zegt Yves Louis.(*) Zie Artsenkrant van vrijdag 13 maart: 'Meeste huisartsen tegen uitbreiding derde betaler', raadpleegbaar via onze site.