...

In eerste aanleg werd Nicolas Bonnemaison vorig jaar vrijgesproken door het hof van assisen in Pau, maar de openbare aanklager ging in beroep en zo kwam de zaak in het hof van assisen in Angers voor. Daar werd hij vorige zaterdag schuldig bevonden voor de dood van een van zijn patiënten. Er wacht hem een gevangenisstraf van twee jaar met uitstel.Openbaar aanklager Olivier Tcherkessof erkende dat Bonnemaison geen "moorden of vergiftiging heeft gepleegd in de strikte betekenis van het woord," maar zegt dat de arts "opzettelijk de dood van patiënten heeft veroorzaakt".In de zes andere dossiers werd Bonnemaison opnieuw vrijgesproken.Euthanasie is in Frankrijk verboden. Sinds 2005 is er echter de zogenaamde wet-Leonetti. Die wet verbiedt artsen voort te behandelen als dat tot kunstmatige verlenging van het leven leidt.