...

Het gaat om voorschriftplichtige geneesmiddelen voor de behandeling van een aantal acute, vaak voorkomende maar goedaardige aandoeningen, zoals conjunctivitis, cystitis of een keelontsteking, legt de Franse Orde van Apothekers uit. De apothekers zijn opgetogen over deze uitbreiding van hun bevoegdheden, klinkt het bij de Orde. Dit zal de zorgtoegankelijkheid verder vergroten en mee een oplossing bieden voor de problematiek van de 'déserts médicaux', zones in Frankrijk waar zeer weinig artsen gevestigd zijn, en waar patiënten soms niet binnen een redelijke termijn een dokter kunnen consulteren.Het is de bedoeling dat de apothekers hierover specifiek opgeleid worden. Er moet ook systematisch feedback zijn naar de behandelende arts. Het medisch korps vreest, bij monde van huisartsensyndicaat MG France, voor voorschrijffouten doordat de apotheker niet het volledige plaatje kent. "De apothekers hebben een monopolie op het afleveren van geneesmiddelen. De artsen, onder wie de huisartsen, hebben een monopolie op het stellen van een medische diagnose, voorafgaand aan een geneesmiddelenvoorschrift", stelt de vakbond. Onder het voorwendsel van patiënten snel te helpen, krijgen ze geneesmiddelen voorgeschreven zonder klinisch onderzoek, zonder diagnose en zonder kennis van de medische elementen in hun dossier."