...

Hoewel het Europese drugsverbruik in het algemeen is gestabiliseerd, vreest het rapport 2013 van het Europees Waarschuwingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EWDD) dat 'de jongerenwerkloosheid en de doorgevoerde besparingen oude problemen zullen doen herleven'. Terwijl bijna 15% van de Europese jongeren in de loop van het jaar al heeft gerookt, is dat in Frankrijk 22%. Bijna 41,5% van de 17-jarigen heeft ooit al eens cannabis gerookt en 6% gebruikt het regelmatig. Erger nog, bijna 4% van de 15- en 16-jarigen heeft al eens cocaïne en amfetamines genomen.