...

Bijna 40% van de Fransen doet een beroep op die alternatieve geneeswijzen, "en vooral patiënten met kanker", onderstreept de Académie. Daarom heeft een werkgroep van de Académie een rapport opgesteld over vier specifieke methoden, waarbij zorgvuldig onderscheid is gemaakt tussen het - veronderstelde - werkingsmechanisme en de evaluatie van die methoden, schrijft L'Express nog. Maar de werkzaamheid is een ander probleem. Dat acupunctuur bij een groot aantal aandoeningen werkt, wordt algemeen aangenomen. Wat osteopathie betreft "besluit de Académie tot een zekere, maar "matige" werkzaamheid bij acute en chronische lagerugpijn en nekpijn, hoofdpijn en vertigo van cervicale oorsprong en bij migraine, maar "in mindere mate". De Académie legt ook de nadruk op de mogelijke, "weinig frequente, maar zeer ernstige" complicaties, vooral bij dissectie van een arterie. Die laatste complicatie laat in 31% van de gevallen definitieve letsels na. In studies werden ook positieve resultaten behaald met hypnose, maar de Académie betreurt "het kleine aantal patiënten en de geringe kwaliteit van de studiemethode" van de beschikbare studies.