...

Uit de resultaten van de online bevraging, die eind maart gepubliceerd werden in JAMA Network Open, blijkt 40% van de deelnemers melding maakte ernstige burn-out. 12% ervaarde 'werkdruk' en 15% zei zelfmoordgedachten te hebben. Motivatie bij docentenOm te peilen naar burn-out en werkdruk, stuurden Franse onderzoekers een online vragenlijst naar 5.332 vastbenoemde onderwijzend personeelsleden aan universitaire ziekenhuizen in Frankrijk tussen eind oktober en eind december 2021. 2.390 opleiders vulden de vragenlijst volledig in (antwoordratio 45%)."Universitaire ziekenhuizen kunnen alleen succesvol zijn als zij bestaan uit betrokken, enthousiaste en gemotiveerde opleiders", schrijven de auteurs. "De mate waarin professoren vinden dat aan hun behoeften wordt voldaan, kreeg tot op heden echter weinig aandacht. De druk op onderwijzers neemt evenwel toe. De vraag naar zorg stijgt, evenals het administratieve werk. Steeds meer stagiairs en meer aandacht voor het aanleren en beoordelen van specifieke competenties verhogen de werkdruk... Toch is er weinig literatuur over de geestelijke gezondheid bij opleiders in universitaire ziekenhuizen."RisicofactorenIn de bevraging werd onder meer gepeild naar: persoonlijke kenmerken en beroepservaring; organisatie van de werktijd voor patiëntenzorg, onderzoek, onderwijs en administratieve taken; symptomen van werkdruk; loopbaanontwikkeling en vooruitzichten; symptomen van burn-out; en persoonlijke gevoelens. De onderzoekers registreerden symptomen van burn-out met de gevalideerde Franstalige versie van de Maslach Burnout Inventory.Ongeveer de helft van de bevraagden deed melding van ernstige symptomen van burn-out, waarvan een hoger percentage bij gewoon hoogleraren dan bij geassocieerde. "Deelnemers verkozen om bezig te zijn met patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek boven organisatorische en administratieve taken, waarvoor zij onvoldoende steun voelden", duiden de onderzoekers. "Symptomen van ernstige burn-out kwamen minder vaak voor bij deelnemers die ouder waren, meer ervaring hadden en professor waren, wat overeenkomt met eerdere studies."Volgens de onderzoekers toonden meer geassocieerde professoren spijt van hun beroepskeuze. "Deze bevinding is zeer zorgwekkend", stellen ze. "Het aantrekken van de volgende generatie docenten is van cruciaal belang voor het behoud van hoogwaardige patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek. Er is onderzoek nodig naar de determinanten van loopbaankeuzes en de factoren die samenhangen met de tevredenheid over de loopbaan van universitaire ziekenhuismedewerkers."Nog volgens de onderzoekers zijn risicofactoren die voor verbetering vatbaar zijn de inmenging van werk in het privéleven, een slechte slaapkwaliteit, moeizame relaties met collega's, niet regelmatig sporten, niet in staat zijn bezorgdheden met collega's te bespreken, en een gebrek aan steun voor een loopbaanverandering.