...

Dat ondanks het feit dat bepaalde artsen van mening zijn dat het afschaffen of beperken van die vestigingsvrijheid de meest geschikte oplossing is om het demografische probleem op te lossen. "UNOF-CSMF blijft voorstander van het principe van de vrije geneeskunde om de aantrekkelijkheid van onze werkwijze te vrijwaren en te kunnen blijven werken met stimuli, die niet alleen financieel, maar ook organisatorisch zijn.