...

Een nieuw wetsvoorstel wil de zogenaamde 'medische woestijnen' bij onze zuiderburen sterk terugdringen. De vestigingsvrijheid van nieuwe artsen komt daardoor onder druk te staan. Bedoeling van het voorstel is om alle burgers binnen de 30 minuten toegang tot medische zorg te garanderen. Frankrijk heeft een recordaantal artsen - 209.143 - maar die zijn erg ongelijk verdeeld over het grondgebied. Zo telt de regio Provence Alpes Côte d'Azur419 artsen voor 100.000 inwoners, tegenover 260 in Picardië. Tegen 2019 zou het totale aantal nog met 10% afnemen. De eerste getroffen zones zijn dan de plattelandsregio's, waar het aantal artsen met een kwart zou teruglopen. De randsteden zouden 10,5% van hun medisch contingent verliezen. Net zoals bij ons met Impulseo I en II, stelt de Franse overheid beurzen, premies en samenwerkingsfaciliteiten voor om vestigingen in artsenarme zones aan te moedigen. Voor Philippe Vigier, bioloog en auteur van het wetsvoorstel, volstaat dat niet. Hij pleit voor een meer radicale oplossing: een globale aanpak die de medische demografie actief stuurt. Met dus de garantie voor elke burger op medische verzorging binnen de 30 minuten. Verplichtingen en sancties De politicus wil artsen in spe een aantal verplichtingen opleggen. In eerste instantie denkt hij aan een verstrenging van de regels inzake medische demografie. Het idee zou zijn om het aantal plaatsen te beperken na het eerste jaar van de eerste cyclus in regio's met een artsenoverschot. Derdejaarsstudenten zouden bovendien minstens een jaar verplicht stage moeten lopen in een artsenarm gebied. Na hun opleiding worden jonge artsen verplicht om zich minstens drie jaar lang te vestigen in een regio met een tekort aan dokters.Vigier wil de vestiging van nieuwe zorgverstrekkers (artsen, tandartsen, vroedvrouwen, kinesitherapeuten) ook onderwerpen aan de expliciete goedkeuring van het regionale gezondheidsagentschap, in functie van de demografische situatie. In geval van fraude zouden de prestaties van deze zorgverstrekkers niet worden terugbetaald door de sociale zekerheid. In zones met nu al een overaanbod, mogen er zich geen nieuwe artsen of praktijken meer vestigen. Het wetsvoorstel wordt in januari door het voltallige parlement besproken.