...

De krant voegt er nog aan toe dat de regering wil dat geneesmiddelen op internet duurder zijn dat in de officina. Een absurde maatregel volgens de mededingingsautoriteit, dat ook een onderzoek start naar de distributieketen van geneesmiddelen. M.E.