...

Onze zuiderburen lijken een einde te willen maken aan de terugbetaling van homeopathie. Op 28 juni sprak de Haute Autorité de Santé (HAS) zich alvast in die zin uit. "Homeopathische geneesmiddelen hebben niet voldoende wetenschappelijk bewijs kunnen aantonen om de terugbetaling te rechtvaardigen", luidde de argumentatie. Het gaat om een wetenschappelijk advies - de overheid heeft nog geen wettelijk besluit genomen. Toch kadert deze uitspraak in de steeds groeiende voorkeur voor de schrapping van terugbetaling. Zo was er in december al onder meer een vrije tribune onder de titel 'Il faut dérembourser' in L'Express, ondertekend door 130 leden van de academieën voor wetenschappen, geneeskunde en farmacie. De besparing voor de sociale zekerheid wordt geschat op 126 miljoen euro. "In tegenstelling tot andere geneesmiddelen werden homeopathische producten niet wetenschappelijk geëvalueerd vooraleer ze decennia geleden in het terugbetalingssysteem werden opgenomen. In die context heeft het ministerie van Solidariteit en Gezondheid de HAS gevraagd om de gegrondheid van het behoud van de terugbetaling van homeopathische geneesmiddelen door de ziekteverzekering te onderzoeken", stelt de HAS. De transparantiecommissie van de raad voerde de eerste Franse wetenschappelijke evaluatie op dit soort producten uit. 1.200 homeopathische geneesmiddelen werden onderzocht, meer dan 1.000 wetenschappelijke publicaties geanalyseerd en de drie betrokken firma's (Boiron, Weleda en Rocal-Lehning) werden gehoord. De commissie boog zich over de wetenschappelijke gegevens aangaande 24 aandoeningen en symptomen die met homeopathie worden behandeld, zoals angststoornissen, voetzoelwratten, supportieve zorg in de oncologie, acute luchtwegeninfecties bij kinderen, enz. "Voor al deze infecties heeft de transparantiecommissie geoordeeld dat deze geneesmiddelen wetenschappelijk niet voldoende doeltreffendheid hebben aangetoond om de terugbetaling te rechtvaardigen. Meerdere redenen motiveren die conclusie: gebrek aan bewijs van doeltreffendheid; geen noodzaak om systematisch geneesmiddelen aan te wenden voor aandoeningen die niet ernstig zijn of die vanzelf genezen; gebrek aan onderbouwde studies die de impact van homeopathische geneesmiddelen op de levenskwaliteit van de patiënt meten; en gebrek aan impact toe te schrijven aan homeopathische geneesmiddelen op de consumptie van andere geneesmiddelen, op vermindering van misbruik, aantal hospitalisaties, laattijdige aanpak of de organisatie van de zorg."De bal ligt nu in het kamp van de minister van Solidariteit en Gezondheid, die finaal de knoop moet doorhakken over het al dan niet behouden van de terugbetaling van homeopathische geneesmiddelen.