...

Teleconsultaties zijn in Frankrijk al goed voor 4% van het aantal terugbetaalde raadplegingen door artsen - meer dan 9 miljoen per jaar. De laatste jaren duiken in Frankrijk steeds meer kiosken voor teleconsultaties op in openbare plaatsen zoals gemeentehuizen, wijkcentra, winkelcentra en sinds kort zelfs in spoorwegstations.In 2022 waren er naar schatting 2.300 van dergelijke kiosken, gaande van een eenvoudige zuil met groot scherm tot volledig afgesloten cabines met medische apparatuur zoals otoscopen en bloeddrukmeters. Vorig jaar werden er nog teleconsultatiecabines geplaatst in 1.209 officina-apotheken (van de 20.000).Bij voorkeur bij gezondheidswerkerDe Franse Hoge Gezondheidsautoriteit (HAS) werd gevraagd om een advies uit te brengen over de locatie en het gebruik van deze kiosken. De HAS beveelt aan om deze bij voorkeur te installeren op plaatsen waar een gezondheidswerker aanwezig is, zoals apotheken en gezondheidscentra.Andere locaties kunnen, mits deze voldoen aan de kwaliteitscriteria in het advies, zoals respect voor de privacy en het beroepsgeheim en de beveiliging van persoonlijke gegevens. Er mogen geen commerciële boodschappen in de buurt van de kiosk getoond worden en met het oog op discretie zou er een aparte wachtruimte moeten zijn.Vrije keuze moet blijvenDe vrije keuze van de patiënt voor een zorgverlener moet steeds gewaarborgd zijn, stelt de HAS. Dat geldt in het bijzonder wanneer de kiosk is opgesteld bij een apotheker, opticien of audicien.Ongeacht waar de teleconsultatie gebeurt, moet er iemand ter plaatse zijn om de ruimte klaar te zetten en te onderhouden, de patiënt te begeleiden wanneer hij daarom vraagt en apparatuur te ontsmetten. Deze persoon moet geen gezondheidswerker zijn, maar is wel gebonden door het beroepsgeheim en moet voldoende kennis hebben over de aanwezige apparatuur en medische apparaten (zoals bloeddrukmeters).In alle gevallen moet de toestemming van de patiënt worden verkregen en in het patiëntendossier worden opgenomen door de zorgverlener die de teleconsultatie uitvoert.De HAS beveelt ook aan om een digitale kaart te maken met de locatie en details van dergelijke kiosken, zodat de patiënt vooraf weet wat hij er kan verwachten.