...

Die felle reactie hoeft niet te verwonderen, een universeel toegankelijke gezondheidszorg vormt één van de speerpunten in het beleid van de socialistische excellentie."De gezondheidskloof verminderen, de best mogelijke gezondheidszorg voor iedereen, dat is een gevecht. Elke dag opnieuw", aldus Frank Vandenbroucke in een persmededeling.Hij wijst er vooreerst op dat het rapport betrekking heeft op 2020. Sindsdien werden er heel wat maatregelen genomen. Zo verbeterde de maximumfactuur en werd ze "aanzienlijk versterkt" door een bijkomend plafond van 250 euro in te voeren. "Zo beantwoordt de maximumfactuur beter aan het principe van 'progressief universalisme'," stelt Vandenbroucke. "Iedereen wordt beschermd maar hoe moeilijker mensen het hebben, hoe meer ze geholpen worden." Eind 2022 werden de plafonds van de maximumfactuur ook niet geïndexeerd. "Chronisch zieken die door de maximumfactuur beschermd worden, zullen in 2023 dus geen extra gezondheidskosten hebben," stelt de minister. Voor beide verbeteringen trok hij 63 miljoen uit.En natuurlijk kunnen de jaren 2020 en 2021 niet los gezien worden van de covid-crisis. Dat leidde tot zorguitstel. Tijdens de pandemie nam de regering ook heel wat maatregelen met het oog op de toegankelijkheid van de zorg -gratis vaccinatie, gratis testen enz.Andere pijnpunten uit het rapport zijn volgens Vandenbroucke aangepakt. Alle zorgverleners kunnen nu voor alle prestaties de regeling derde betaler toepassen. Er werd geïnvesteerd in mond- en tandzorg en er is een inhaalbeweging bezig in de kinesitherapie. Conventioneren aanmoedigen en supplementen indijken zijn andere belangrijke actiepunten.In zijn persmededeling geeft de minister een puntsgewijs overzicht van alle initiatieven die hij nam om financiële drempels te verlagen en laagdrempelig en outreachend te werken naar sociaal zwakkeren toe.Lees ook: 'Catastrofale' gezondheidsuitgaven troffen in 2020 260.000 gezinnen.