...

Frank Robben, grote baas van het eHealth-platform, heeft het opnieuw verkorven. Dit keer zijn het de Franstalige huisartsenkringen, verenigd in het FAG, die hun kritiek spuwen. En die kritiek is niet mals, Robben wordt "totalitaire arrogantie" verweten. Frank Robben heeft het de laatste weken niet onder markt. De architect en grote baas van eHealth krijgt het ene incident na het andere te verwerken. Recent nog joeg hij de softwareproducenten in de gordijnen omdat ze naar zijn mening te traag inspelen op de homologatiecriteria. Bij de volgende ronde zullen er maar drie emd-pakketten overblijven, voorspelde hij op een zorgcongres. Sterker nog: "De leveranciers moeten nu volgen anders doen we het zelf." Een dreigement dat alleen maar de indruk versterkte dat hij te veel macht cumuleert. Robben zelf zou zijn dreigement nadien nuanceren maar het kwaad was geschied en er kwamen zelfs schriftelijke excuses aan te pas. En nu het incident met de softwarevendors nog maar pas is bijgelegd krijgt de topman van eHealth alweer forse tegenwind. Dit keer zijn het de Franstalige huisartsenkringen, verenigd in het Forum des Associations de Généralistes (FAG), die heftig aan de alarmbel trekken. Ze nemen het niet dat Robben een unanieme consensustekst van de netwerken, Volksgezondheid, het Riziv en de ziekenfondsen over 'informed consent van de patiënt' achter hun rug wijzigde. De geïnformeerde toestemming van de patiënt is onontbeerlijk voor de uitwisseling van gegevens, zegt het FAG.Toen ze nadien aandrongen om de wijzigingen uit de tekst te halen bleek dat plots niet meer mogelijk. 'Mijn' tekst kan niet meer gewijzigd worden en zal goedgekeurd worden door het sectorieel comité van de privacycommissie, zou Robben hebben verklaard. Volgens FAG-voorzitter Jean-François Soupart geeft hij zo impliciet toe "misbruik te maken van een ontoelaatbare cumul van mandaten." Binnen de sector heerst al langer ongenoegen omdat Robben topfuncties bij eHealth en Smals combineert met mandaten in de privacycommissie en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.Dr. Soupart, die ook de minister en het Riziv aanschreef, is niet mals voor de grote baas van eHealth. "Zijn totalitaire arrogantie, zijn weigering van elke dialoog en het negeren van een door de actoren bereikte consensus zijn van die aard dat ze de artsen afkerig maken voor de uitwisseling van medische gegevens. Dat is contraproductief zijn en het druist in tegen de basisdoelstellingen van het eHealth-platform." Het FAG hoopt dat de overheid op tijd zal ingrijpen en "deze vergissing zal corrigeren". Frank Robben reageert intussen hoogst verbaasd op de aantijgingen. Hij is zich van geen kwaad bewust. De wijzigingen aan de consensustekst kwamen er op vraag van de Orde van Geneesheren, legt hij uit. "Het klopt dat ik heb aangedrongen op een snelle, definitieve oplossing na maandenlange discussie. Zonder een akkoord over het consent van de patiënt kan het systeem van hubs en metahubs niet van start gaan. Maar in tegenstelling tot wat het FAG aanvoert, heb ik nooit beweerd dat de huidige tekst het sectorieel comité moet passeren. Dat is een discussie waaraan ik niet zal deelnemen."Maar die repliek was alleen maar olie op het vuur. Het FAG kreeg onmiddellijk de steun van Dr. Roland Lemye (Bvas). "Meneer Robben heeft misprijzen voor het overleg, hij doet niets anders dan de sector voor voldongen feiten plaatsen." Waarop de felbelaagde eHealth-voorzitter repliceerde dat het nu maar eens gedaan moet zijn met de aanvallen op zijn persoon. "Ik ben niet meer dan een functionaris die probeert zijn functies zo goed mogelijk uit te oefenen."