...

MediBridge en HealthConnect vechten een harde concurrentieslag uit op de markt van de elektronische gegevensuitwisseling tussen ziekenhuizen en verwijzende artsen. Een aantal ziekenhuizen in Antwerpen stapte over van het MediMail verzendsysteem van MediBridge op het concurrerende systeem Hector van HealthConnect. Dat laatste systeem maakt wél al gebruik van de mailbox die eHealth gratis aanbiedt. MediBridge is die box nog aan het uittesten.Terug naar papierDe beslissing van de Antwerpse ziekenhuizen heeft voor gevolg dat huisartsen die niet tijdig mee overschakelden hun verslagen opnieuw op papier toegestuurd krijgen. Ook al gaat het om een minderheid van huisartsen, toch valt die terugkeer naar het papieren tijdperk niet in goede aarde bij Domus Medica en het ASGB (zie AK 2330 en 2331).Topambtenaar Frank Robben maakt zich intussen zorgen over de beeldvorming rond dit dossier. Enkele huisartsen maakten in Artsenkrant hun beklag over de agressieve aanpak van HealthConnect. "De installateurs van Hector lieten uitschijnen dat de overstap naar Hector van overheidswege was opgelegd", werd gezegd. Maar de grote baas van het eHealthplatform zegt daarover geen klachten te hebben ontvangen. "De federale übertechneut, zoals een magazine hem onlangs noemde, zit verveeld met de perceptie dat er geprivilegieerde contacten zijn tussen zijn het platform en één van de private providers, HealthConnect. "Ik verheug me in de ruime aandacht die uw krant besteed aan het onderwerp, maar HealthConnect is geen spin-off van het eHealthplatform," preciseert hij. "Het eHealth-platform is een openbare instelling van sociale zekerheid die bij wet is opgericht. HealthConnect is een private softwareleverancier."Basisdienst is gratisVolgens Robben zijn beide providers steeds op dezelfde manier behandeld. Net als HealthConnect kreeg ook MediBridge de kans om gratis de eHealthbox in hun pakket te integreren, maakt hij zich sterk. "Ik stel vast dat iedereen in de sector vraagt om uitsluitend nog langs die box te communiceren. Het probleem is dat MediBridge vanuit een monopoliepositie lang is blijven denken dat het ook zonder de eHealthbox zou lukken."Een mailbox is vandaag een basisdienst waarvoor niet betaald hoeft te worden, zegt Robben. "Voor elke huisarts hebben we 10 megabyte gereserveerd op een server. Ziekenhuizen en andere organisaties hebben recht op 50 megabyte. Daar rekenen we als overheid niets voor aan.""De eHealthbox kan je vergelijken met een auto zonder opties. Ziekenhuizen die opties willen, kunnen daarvoor terecht bij een private provider zoals MediBridge of HealthConnect. Met andere woorden: het staat die providers vrij om ziekenhuizen te laten betalen voor diensten met toegevoegde waarde. Daar mag de concurrentie van de markt spelen. Wij hebben steeds gezegd dat we geen eindgebruikersdiensten aanbieden.""Uiteraard ben ik er voorstander van dat huisartsen alle berichten elektronisch kunnen blijven ontvangen. Er was dan ook geen enkel probleem geweest als MediBridge op tijd de eHealthbox had geïntegreerd. Eenmaal beide providers hun berichten droppen in de eHealthbox van de huisarts, is het probleem langs de kant van de huisarts van de baan", vat Robben samen.Het gebruik van die box is sinds dit jaar ook één van de homologatiecriteria voor medische softwarepakketten.²