...

Robben, die baas is van het eHealth-platform, is ook administrateur-generaal van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en gedelegeerd bestuurder van Smals vzw - het non-profit-bedrijf dat ICT-services aanbiedt aan de overheid.Als een echte IT-tsaar kon Robben er tijdens de covidcrisis vaak snel oplossingen doorduwen die de pandemie moesten helpen beheren.Dat Robben als leidinggevende van zoveel instellingen ook nog eens in de GBA advies gaf aan de Gegevensbeschermingsautoriteit hield voor velen een te groot risico in van belangenvermenging.België dreigde bovendien gedagvaard worden voor het Europese Hof van Justitie wegens een gebrek aan onafhankelijkheid van de GBA.In een brief aan de voorzitster van de Kamer stelt Robben dat hij via de pers de opmerkingen had vernomen van de Europese Commissie in dit dossier, en dat hij wil vermijden dat zijn positie tot een dagvaarding zou leiden.Robben stelt dat hij als extern lid van het Kenniscentrum alleen maar zijn expertise ter beschikking wilde stellen om een goed evenwicht te bewerkstelligen tussen de verwerking van persoonsgegevens en de fundamentele grondrechten.Hij verzekert dat hij bij de uitoefening van zijn functie in het Kenniscentrum nooit heeft deelgenomen aan beraadslagingen die tot een belangenconflict met zijn andere functies hadden kunnen leiden.Robben lag al lang onder vuur omdat hij bij het cumuleren van zoveel rollen wel eens én rechter én partij zou kunnen spelen. Hijzelf beweert evenwel dat het publiek hier vaak een verkeerde voorstelling van heeft gekregen.