...

Het ontwerp-KB dat Frank Robben vanaf 1 oktober voor nog eens zes jaar benoemt, werd goedgekeurd op de ministeraad van 17 juli. Als administrateur-generaal van de Kruispuntbank is Robben ook belast met het dagelijkse beheer van het eHealth-platform.In Artsenkrant deden begin maart van dit jaar (ex-)medewerkers van het eHealth-platform (anoniem) hun beklag over de managementstijl van Frank Robben (AK2397). In de informatica-industrie telt Robben ook wel wat critici. Sommigen vinden dat het eHealth-platform te veel op de markt weegt en te weinig vernieuwing stimuleert.Bij veel zorgverleners wist Frank Robben het aanvankelijke wantrouwen tegen eHealth weg te werken door sterk in te zetten op de beveiliging van het platform, en door het principe te handhaven dat medische gegevens niet centraal worden bijgehouden.