...

eHealth-baas Frank Robben steekt niet weg dat er voor hem veel te veel EMD-pakketten zijn. Op een zorgcongres viel zijn visie niet in goede aarde bij de softwareontwikkelaars. Er kwamen verontwaardigde reacties, maar volgens Robben wordt hij verkeerd geciteerd.Volgens bronnen zou Frank Robben dingen gezegd hebben als: "Bij de volgende homologatieronde zullen maar drie pakketten van de 17 overblijven. Alle patiëntengegevens moeten in de 'cloud'. En de leveranciers moeten nu volgen, anders doen we alles zelf." Maar de baas van eHealth zegt dat zijn woorden vertekend worden weergegeven."Ik moest op het laatste moment invallen, men had mij gevraagd een visie te brengen", zegt Robben. "Ik gebruik soms stoere taal om te laten zien dat het ons menens is. Dat we willen dat de zaken vooruitgaan." Hij voegt er aan toe: "Het is niet mijn stijl om te dreigen. Wel om mensen wakker te schudden."Gebruiksvriendelijk?"Het zijn artsen die mij vertellen dat de pakketten gebruiksvriendelijker moeten worden. We willen dat het mogelijk wordt om medische gegevens elektronisch uit te wisselen. Daarom moeten ze binnen de ziekenhuishubs en bij de huisarts ook in de elektronische dossiers staan. De informatie in de EMD's zal maar volledig zijn als het voor artsen ook gemakkelijk is om ze in te brengen.""Bij de homologatieprocedure is het niet aan mij om te beslissen over het aantal pakketten dat een label krijgt", stelt Robben, die duidelijk onderstreept dat de gevolgde procedure de bevoegdheid is van de medicomut. "Maar we hopen dat de nieuwe homologatiecriteria een sterke verbetering van de kwaliteit zullen inhouden.""Jaarlijks geeft het Riziv zes miljoen euro uit voor de softwarepremies. Dat is veel geld, vooral in een tijd dat er op elke euro gekeken wordt. Als we bijvoorbeeld de beste twee of drie pakketten gratis weggeven, zou het met minder geld kunnen", stelt Robben.Robben wil de leveranciers erop wijzen dat er heel goed andere modellen mogelijk zijn. "We kunnen zelf geen pakket ontwikkelen, dat weet u heel goed." Maar er zou kunnen gewerkt worden met een lastenboek en een aanbesteding, laat hij verstaan. "Alleen, dat is nu niet aan de orde. En het is niet Frank Robben of het beheerscomité van eHealth dat daarover beslist." Wel komt het er voor hem op aan het geld handig te besteden, zodat het EMD van artsen meer en beter gebruikt wordt (zie ook AK 2238).Cloud"Alle patiëntengegevens moeten in de cloud, ik zal niet dulden dat er nog patiëntengegevens lokaal bijgehouden worden", zou Frank Robben volgens onze bronnen gezegd hebben. Maar daarop reageert hij verontwaardigd: "Of gegevens in de cloud komen, is bijzaak. Wat artsen zelf willen, is dat ze de gegevens tijdens hun huisbezoek kunnen raadplegen met een smartphone of tablet."Dat soort mobiele maar krachtige devices zal steeds meer de regel worden. Maar een arts mag de patiëntengegevens van Robben even goed op een server in zijn praktijk bewaren. Alleen zal hij er dan zelf voor moeten zorgen dat hij er ook mobiel aan kan.De cloud is geen uitgebreid Facebook. Gegevens kunnen in de cloud juist heel secuur beveiligd zijn. Als men zeker wil zijn, kan men altijd de encryptie van eHealth gebruiken, stelt Robben. "Het is ook geen toekomstmuziek: verschillende pakketten zijn vandaag al gegevens in de cloud aan het zetten."Dat een mobiele toegang tot het EMD al een eis wordt bij de volgende labelingsronde, betwijfelt Robben wel. "We moeten dan eerst zorgen voor goede authenticatiesystemen voor tablets en smartphones. Daar hebben we een Quest for Information voor opgesteld."