...

Artsenkrant verzamelde de voorbije maanden heel wat getuigenissen over de manier waarop de administrateur-generaal het eHealth-platform leidt. Significant is alvast dat niemand zijn naam in de krant wil. De teneur van de getuigenissen is wel unaniem. Robben wordt egocentrisch management verweten, het onnodig afblokken van uitgaven, pestgedrag, misprijzen, het opleggen van onmogelijke doelstellingen, tot manipulatie toe. Vele medewerkers stapten op.Geen arts meerOf ze worden ontslagen. Er is nu zelfs geen medisch directeur meer aan boord van het eHealth-platform. In oktober 2013 kreeg dokter Luc Maes zijn C4, in september 2014 volgde dokter Benny Van Bruwaene. Tekenend voor het angstklimaat is dat geen van beide artsen wilde getuigen. Zelfs niet anoniem. Vraag is ook of Frank Robben de voeling met de realiteit niet stilaan kwijtraakt. Hij woont nu bijvoorbeeld binnen de muren van eHealth 'als een kluizenaar' in een studio en zou er prat op gaan 'op een maand tijd maar tien euro te hebben uitgegeven'. En zijn autistische trekjes worden met de jaren erger.Tragisch. Vooral omdat niemand zijn kwaliteiten betwist: hij is een visionair en pionier. In 1991 richtte Robben de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid op, in 2005 schopte hij het tot Vlaams overheidsmanager van het jaar en sinds 2007 werkt de man aan het eHealth-platform. Robben is ook de architect van de elektronische identiteitskaart.Witte raafDoor die enorme verdiensten en knowhow is hij nog steeds op post. Ook al werd Frank Robben, van CD&V-signatuur, omwille van zijn managementstijl al op de vingers getikt door voormalig PS-minister Laurette Onkelinx. Maar binnenkort loopt zijn beheersmandaat af en in de Zweedse coalitie lijkt de politieke steun voor Robben flink af te brokkelen... Hamvraag is wel of de regering een plan B en een witte raaf achter de hand heeft.Het hele dossier met getuigenissen en het wederwoord van Frank Robben leest u vandaag in Artsenkrant.