...

De topman van eHealth kwam in de Commissie Gezondheid en Gelijke Kansen toelichting geven over de structuur en de werking van het eHealth-platform. Na een didactische uiteenzetting over de basisdiensten van eHealth kreeg Robben kritische vragen voorgeschoteld van Kathleen Depoorter (N-VA), Frieda Gijbels (N-VA) en Catherine Fonck (Les Engagés) over de recente problemen met eHealthdiensten.Die problemen zijn volgens Robben een gevolg van de keuze voor een structuur met aparte gegevensbronnen, waarbij patiëntgegevens niet centraal bewaard worden maar verspreid zijn bij aparte authentieke bronnen, ondermeer ziekenhuizen, huisartsen en ziekenfondsen. "Men heeft bewust niet gekozen voor een geïntegreerd systeem waarvoor één instantie verantwoordelijk is", zei Robben. "Dat is een fundamentele beleidskeuze geweest. Ik denk niet dat er in België een draagvlak is om alle patiëntgegevens op één platform te zetten."Onnodige afhankelijkhedenDe recente problemen ontstonden omdat er in software afhankelijkheden werden ingebouwd die niet nodig waren, zei Robben. Hij gaf als voorbeeld de ziekenfondsen, die de authentieke bron zijn om na te gaan bij wie een patiënt een GMD heeft. Het softwarepakket van een zorgverstrekker contacteert daarom de systemen van de ziekenfondsen om na te gaan wie de GMD-beheerder is. Als dat systeem onbeschikbaar is, kan de software dat niet controleren. "Het is echter niet normaal dat een huisarts geen geneesmiddelen kan voorschrijven wanneer zijn software geen verbinding kan maken met het ziekenfonds", zei Robben. "Die overbodige afhankelijkheden moeten eruit."Op het beheercomité van eHealth is een document besproken dat deze zwakke punten in de keten in kaart brengt. In de basisdiensten zijn ook fallback-systemen ingebouwd, legde Robben uit. "Als aanmelden met eID niet werkt, bijvoorbeeld omdat de servers van BOSA (de FOD Beleid & Ondersteuning) onbeschikbaar zijn, is er een fallback-procedure met een lokaal certificaat op de computer van de zorgverstrekker."Gedeelde verantwoordelijkheidHet is wel de verantwoordelijkheid van de individuele softwaremakers om ervoor te zorgen dat die procedures automatisch geactiveerd worden en dat de gebruiker wordt verwittigd, zei Robben. "Er is gekozen voor een systeem waarbij elk ziekenhuis, elke arts, elke apotheek zijn eigen software mag kiezen. Dan moet iedereen wel zijn deel van het werk doen." eHealth kan wel de interoperabiliteit vastleggen, end-to-end controles doen, en afspraken maken.Kathleen Depoorter (N-VA) vroeg Robben of hij het ongenoegen op het werkveld niet onderschat. "De systemen moeten continu beschikbaar zijn. Ik neem dat heel au sérieux. Ik neem mijn verantwoordelijkheid als eHealthplatform om ervoor te zorgen dat de diensten die wij aanbieden werken. Ten tweede, dat we de ganse keten onder controle hebben, en dat er waar in die keten verbeteringen moeten gebeuren we dat met die partners doorvoeren."