...

In het Forensisch Psychiatrisch Centrum Gent verblijven thans 248 - uitsluitend mannelijke - patiënten. Ze worden begeleid door 199 zorgverleners, terwijl 21 personen voor de bewaking instaan en 80 personen voor de administratie en de logistiek.Doorstroming en integratieTijdens het startjaar werd gefocust op de goede dagelijkse werking van het centrum. Voor de komende jaren moet de aandacht liggen op de doorstroming van de geïnterneerden. Daarover moeten afspraken worden gemaakt met partners."Het doel van deze instelling is de patiënten eerst en vooral in goede, menswaardige omstandigheden op te vangen en te begeleiden. Daarna willen we hen laten doorstromen naar instellingen met medium beveiliging of naar reguliere zorg zoals begeleid of individueel wonen, zodat deze mensen stilaan opnieuw kunnen functioneren en integreren in de maatschappij", lichtte de minister toe.2016 wordt sleuteljaar"Dankzij de goede samenwerking met mijn collega, jusititieminister Geens, zullen we in 2016 enkele belangrijke stappen vooruit kunnen zetten", kondigt minister De Block aan. Zo moet in 2016 het FPC Antwerpen geopend worden dat nu nog gebouwd wordt (de selectieprocedure voor een uitbater loopt, vernam de redactie nog). Ook moet er een extra instelling komen voor vrouwen.Er komen verder in 2016 twee diensten voor uitbehandelde geïnterneerden, een in Vlaanderen (Bierbeek) en een in Wallonië. Ook bereidt men meer opvang en begeleiding voor van geïnterneerden buiten de gevangenis en komt er extra ondersteuning voor opvang van geïnterneerden met een dubbele diagnose.In de loop van 2016 zal er een masterplan voor internering worden opgemaakt. De huidige werking wordt geëvalueerd en een meerjarenplan zal worden gelanceerd. De interneringswet van vorig jaar moet dit jaar op een aantal punten worden bijgestuurd, waarna dan volgend jaar enkele uitvoeringsbesluiten het licht zullen zien - dat lezen we in de beleidsverklaring van de minister.Naar aanleiding van haar bezoek in Gent verklaarde de minister dat ze er, samen met de Gemeenschappen van dit land, voor zal zorgen dat voldoende psychiaters erkenning krijgen als forensisch deskundige.