...

Dat alles blijkt uit een eerste analyse naar de impact van de wet op de foutloze aansprakelijkheid uit 2010. Twee onderzoekers van de Universiteit Hasselt, Tom De Gendt en Tom Vandersteegen, stelden de resultaten zaterdag in Brussel voor op het symposium ter gelegenheid van de 60ste verjaardag van het Verbond der Belgische Specialisten.De foutloze medische aansprakelijkheid volgt een tweesporenbeleid. Enerzijds kunnen patiënten die menen dat ze schade leden door een medische fout nog steeds klacht indienen bij de rechtbank. Anderzijds is het mogelijk - ook als er geen bewezen fout is - om een schadevergoeding te ontvangen van het Fonds Medische Ongevallen (FMO). Onderweg kan men nog éénmalig 'springen' van het ene naar het andere systeem. Hoe dan ook is er slechts één vergoeding voorzien.De foutloze aansprakelijkheid beoogt zoveel mogelijk reputatieschade voor de arts te voorkomen en de toename van verzekeringspremies medische aansprakelijkheid tegen te gaan. Inmiddels is het FMO al een tijdje operationeel, uitspraken zijn er nog niet. Eind 2013 had het FMO 1.606 dossiers binnen waarvan 89% zich momenteel bevindt in de fase van het medische en juridische onderzoek. Het FMO ontvangt gemiddeld 100 nieuwe dossiers per maand.Vooral uit de mediaDe twee Limburgse wetenschappers stelden een online vragenlijst op. Deze werd tussen oktober en november 2013 via de ziekenhuizen en het VBS verspreid onder artsen-specialisten. Huisartsen en arbeidsgeneesheren bevroeg men niet. Uit de resultaten blijkt dat 85% van de 508 artsen die de enquête volledig invulden, beweren "beperkt tot zeer goed op de hoogte te zijn" van de nieuwe wetgeving. Met andere woorden: één op de zeven is helemaal niet op de hoogte.Van de 85% die denkt min of meer te weten waarover het gaat, oordeelt bijna één op de vijf (18%) dat het FMO altijd een vergoeding uitkeert als de arts aansprakelijk is. Terwijl in realiteit patiënten ook de mogelijkheid behouden om naar de rechtbank te stappen. De belangrijkste informatiebron over de nieuwe wetgeving zijn de media (48%), beroepsverenigingen (39%) en de overheid (13%).Minder risico'sVan de 85% artsen die op de hoogte zijn, behandelt bijna 15% als gevolg van de nieuwe wetgeving minder patiënten met een hoog risico. Nog meer specialisten (17%) stellen minder risicovolle handelingen en bijna 14% - allicht oudere - artsen beweert hierdoor sneller op pensioen te willen gaan. Bijna één op de vier (23%) verricht ook meer diagnostische handelingen en onderzoeken.Al bij al heeft de wet ook wel een gunstige impact op de communicatie. 21% van de artsen die op de hoogte zijn, zegt als gevolg hiervan de patiënt sneller op de hoogte te brengen van een medisch ongeval. Eén op de vier maakt in het algemeen sneller melding van een ongeval, bijvoorbeeld aan het ziekenhuis.