...

Vandaag is het Europese dag van de rechten van de patiënt. Voor de Socialistische Mutualiteiten is dat aanleiding om met spectaculaire cijfers uit te pakken. Met name ging het ziekenfonds de fouten na die ziekenhuizen maken in hun facturen. Met succes. Op basis van de gegevens voor 2016 kon het ziekenfonds voor zijn leden zo 500.000 euro recupereren. Dat is een vijfde meer dan in 2015. De gerecupereerde bedragen per factuur variëren enorm. Het ziekenfonds geeft een aantal voorbeelden. Bij een patiënt werd tijdens een spoedingreep bijvoorbeeld een klonter uit de hersencirculatie gehaald. Dat kostte 3.858,75 euro maar dat bedrag werd volgens het ziekenfonds ten onrechte aangerekend. Niet de patiënt moet hiervoor betalen, wel voorziet de verplichte ziekteverzekering in financiële tussenkomsten voor het ziekenfonds. Wat ook regelmatig terugkomt, is dat het ziekenhuis verjaarde facturen verstuurt. Een ziekenhuisfactuur is vervallen als de verstrekkingen meer dan twee jaar geleden gebeurden -te rekenen vanaf het einde van de maand waarin de verstrekkingen werden verleend. De patiënt hoeft de factuur dan niet meer te betalen.Ziekenhuizen zouden "structureel werk" moeten maken van striktere afspraken voor correcte en transparante facturatie. Het ziekenfonds stelt bijvoorbeeld dat accomodatiekosten niet systematisch kunnen aangerekend worden. "Nogal wat ziekenhuizen stellen dat achter accomodatiekosten een aantal diensten staan -TV, wifi, radio...- maar laten niet toe dat een patiënt deze diensten weigert," aldus de Socialistische Mutualiteiten. "Maar enkel als de patiënt duidelijk voor de keuze wordt gesteld, kunnen dergelijke kosten aangerekend worden."Het besluit van het socialistisch ziekenfonds is duidelijk: kijk als patiënt uw facturen na!