...

In februari verscheen een KB dat alleen artsen die op de permanentielijst van de spoed zijn ingeschreven, daar nog een prestatie kunnen rekenen voor anamnese, klinisch onderzoek en de eerste opvang (oriëntatie) van de patiënt. Het nieuwe KB werd van kracht op 1 mei jl. Het moet mogelijke misbruiken en heel wat onduidelijkheden voorkomen. Het KB beschreef de kwalificaties van de artsen die op de lijst kunnen opgenomen worden. Per abuis vermeldde het dat "huisartsen" met een brevet acute geneeskunde ook de permanentie op de spoed kunnen waarnemen - de fout is dat dat andere artsen met zo een brevet uitsluit.Het gevolg was dat artsen met een brevet acute geneeskunde die geen huisarts waren vanaf 1 mei jl hun prestaties niet meer konden aanrekenen aan het Riziv.Toen zij de vergissing constateerde, liet de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen op 17 april snel de tekst van een nieuw KB goedkeuren dat de fout moest rechtzetten? Dat correctie-KB verscheen op 11 mei in het Staatsblad.De correctie is ook geldig vanaf 1 mei. De ziekenhuizen ontvingen eerder ook al een brief om hen te melden dat rechtzetting er aankwam.