...

De procedure zou zich te veel bezondigen aan formalisme, meer bepaald de eis dat er twee getuigen moeten zijn om de verklaring aan de administratie te bezorgen. "Ondanks alle inspanningen van sommige gemeenten, de ziekenfondsen en enkele progressieve organisaties stellen we een gebrek aan echte informatie vast", betreurt Jacqueline Herremans. Herremans is voorzitter van de organisatie 'Recht op Waardig Sterven'. Voor 2010 alleen werden 'maar' 8.000 nieuwe wilsverklaringen geregistreerd. Dat komt neer op gemiddeld 170 per week.