...

U citeert daar dr. Erkens: "Een belangrijk deel van de drempels heeft te maken met onvoldoende of foutieve kennis over het systeem. Een sensibilisering van de Vlaamse huisartsen over de juiste modaliteiten van het forfaitair systeem is dan ook primordiaal." En natuurlijk heeft collega Erkens zijn masterproef als haio perfect in de richting gestuurd die de luidste politieke stromingen op dit ogenblik wensen. Kortom, we mogen ons verwachten aan sensibilisering om de juiste modaliteiten te kennen, of, vrij vertaald, men zal het ons met zacht geweld door de strot duwen - al is dat geweld dan ook van de zachtere aard. Het probleem is immers niet zozeer de betaling, maar het feit dat dit systeem een draad temeer doorknipt van de relatie tussen patiënt en arts, en dit aspect naar een overheid doorstuurt waar geen van beiden veel vat op hebben. En hoe minder persoonlijk de relatie, hoe minder ook de kwaliteit van de geneeskunde - al moet in deze relatie de betaling zeker niet primordiaal zijn. Als huisarts kunnen we ook onze honorering naar de patiënt toe schikken, zonder daarom in de klauwen van de overheid te vallen.