...

Het Fonds voor Medische Ongevallen kan op 1 september eindelijk beginnen met het behandelen van dossiers. Ter herinnering: de Wet Medische Ongevallen trad in werking op 2 april 2010. Sindsdien komen slachtoffers van een medisch ongeval in aanmerking voor een interventie van het Fonds. In tussentijd liepen iets meer dan 400 dossiers binnen.Het Fonds voor Medische Ongevallen (FMO) moet slachtoffers van een medisch ongeval waarvoor geen verantwoordelijke kan aangewezen worden, vergoeden voor de opgelopen schade. Sommige experts schatten evenwel dat bijna 10% van de artsen niet professioneel verzekerd is. Indien zo'n zorgverlener in de fout gaat bij een patiënt, voorziet het Fonds ook in een vergoeding voor dat slachtoffer.'Snel, efficiënt en gratis'Daarnaast zal het Fonds de klachten van alle slachtoffers van medische ongevallen onderzoeken, de dossiers behandelen en eventueel een medisch deskundigenonderzoek financieren. Het kan zorgverleners en ziekenhuizen ook verplichten om alle relevante informatie vrij te geven die meer kan vertellen over de oorzaak van een ongeval. "De patiënt zal zo gratis kunnen genieten van een eenvoudige, snelle en efficiënte procedure", aldus federaal minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx.Voor het Fonds zal jaarlijks 22 miljoen euro uitgetrokken worden. Vandaag liepen er al 127 dossiers binnen bij het FMO zelf. Het callcenter Volksgezondheid ontving al 90 telefoontjes van slachtoffers met de vraag om opnieuw gecontacteerd te worden door het Fonds van zodra het in werking treedt. En de ziekenfondsen en gespecialiseerde vzw's gaven aan om respectievelijk 110 en 81 gevallen aan het FMO over te maken. Dat maakt dat het Fonds straks 408 dossiers op zijn bord krijgt.Snel = minimum één jaar?Hoe lang zullen slachtoffers moeten wachten op een vergoeding? Johan De Cock, directeur-generaal van het Riziv: "Om een dossier te openen, moet je een aangetekende brief naar het Fonds versturen. Vervolgens zal je een formulier van 16 bladzijden moeten invullen. En nadat het Fonds dat heeft ontvangen, heeft het zes maanden nodig om een advies op te maken en nog eens drie maanden om een voorstel tot vergoeding te formuleren. Dan zijn er nog eens drie maanden nodig voor de aanvaarding van dat voorstel door het slachtoffer, en een maand voor de betaling. Idealiter duurt de hele procedure dus iets langer dan een jaar."Bij een meningsverschil over een medische fout tussen patiënt en arts, kan het Fonds een medische tegenexpertise aanvragen. "Bij gevallen die een welbepaalde ernstdrempel overschrijden, wordt zo'n tegenexpertise verplicht", aldus minister Onkelinx. "Het Fonds zal het tegenonderzoek vooraf zelf bekostigen, maar kan die kosten terugvorderen van de verzekeraar van de arts in kwestie, als hij of zij aansprakelijk lijkt te zijn."Nog belangrijk om weten is dat in geval van een overlijden, de wettelijke erfgenamen ook naar het Fonds kunnen stappen.