...

In totaal ontving het FMO 754 dossiers waarvan er 660 nog worden behandeld en 94 zijn afgesloten, vooral omwille van de administratieve onontvankelijkheid van het dossier.Opvallend aan de nog openstaande dossiers is de geografische verspreiding (gebaseerd op de woonplaats van het slachtoffer, en dus niet op basis van de plaats van het ongeval): een vijfde van de dossiers is geopend in provincie Henegouwen, Brussel volgt met 17% en in Luik werd 14% van de dossiers ingediend. Deze drie provincies of regio's zijn samen goed voor de helft van de ingediende dossiers. Van de Vlaamse regio's volgt Oost-Vlaanderen met iets minder dan 10%, Vlaams-Brabant en Antwerpen zitten allebei rond de 7%. West-Vlaanderen en Limburg zitten met ongeveer 5% achteraan in de reeks. Luxemburg sluit het klassement af met 3,14%.Het callcenter ontving in diezelfde periode 1.102 oproepen, waarvan de meeste vragen gingen over de termijn tussen de indiening en de vergoeding, het formulier, de ontvankelijkheid van een dossier... Het fonds heeft de meest gestelde vragen gebundeld op de website.84% dossiers in belangrijke faseHet activiteitenverslag beschrijft ook alle fasen van de behandeling van een dossier, van het onderzoek van de administratieve ontvankelijkheid (eerste fase) tot het vergoedingsvoorstel. De eerste fase gebeurt steeds sneller. 90% van de dossiers zijn ontvankelijk. Ongeveer 84 % van de lopende dossiers bevinden zich in de fase van de medische en juridische evaluatie. Dat is de tweede en belangrijkste fase aangezien de medische en juridische onderzoeken plaatsvinden. Die stellen het FMO in staat om een evenwichtig en deskundig advies te verstrekken over de ontvankelijkheid en over het recht op schadevergoeding.Het FMO organiseert sinds september 2012 de schadevergoeding voor slachtoffers van schade als gevolg van gezondheidszorg. In april van dit jaar werd het fonds een operationele dienst van het Riziv.