...

Een eerste oproep lanceerde de overheid op 18 januari 2011, een tweede in het Staatsblad van 14 maart 2011. Toch meldden zich nog steeds onvoldoende kandidaten om de raad van bestuur rechtsgeldig samen te stellen. De raad van bestuur van het Fonds moet een van de hoekstenen worden in de uitvoering van de wet foutloze aansprakelijkheid (van 31 maart 2010), het stokpaardje van minister Onkelinx. Maar kandidaten vinden is dus geen sinecure, niet alleen omdat ze aan een rijtje voorwaarden moeten voldoen, maar ook omdat hun expertise niet dik gezaaid is. Dan maar een derde oproep dus, die eergisteren verscheen in het Staatsblad. De voordrachten en de kandidaturen die werden ingediend naar aanleiding van de vorige oproepen blijven geldig. 30 werkende leden Nog even de samenstelling van de raad in detail:De raad van bestuur van het Fonds bestaat uit een voorzitter, een ondervoorzitter en 30 werkende leden:• vier leden van de bevoegde overheid, vier die de representatieve werkgeversorganisaties en de organisaties van de zelfstandigen vertegenwoordigen, vier van de werknemersorganisaties. Verder zitten er vier ziekenfondsleden in, vijf die de beroepsbeoefenaars vertegenwoordigen (onder wie minstens drie artsen) en drie leden van de verzorgingsinstellingen (onder wie minstens n arts-hygiist). Ook vier patitenvertegenwoordigers en twee professoren of docenten in de rechten, (gespecialiseerd in medisch recht) maken er deel van uit.Voor elk werkend lid is er een plaatsvervangend lid voorzien. De raad van bestuur is paritair samengesteld volgens taal, voorzitter en ondervoorzitter behoren tot een verschillende taalrol.De leden, de voorzitter en de ondervoorzitter van de raad van bestuur van het Fonds worden benoemd voor een hernieuwbaar mandaat van zes jaar.Alle voordrachten dienen vergezeld te zijn van een curriculum vitae en moeten uiterlijk eind juni per post (aangetekende brief) worden opgestuurd.