...

Aanleiding van het brandje is de beslissing van De Block om een evaluatie van de filter na het eerste studiejaar af te wachten, een regel die het parlement van de Franse gemeenschap goedkeurde op voorstel van minister van Hoger Onderwijs Jean-Claude Marcourt.Die beslissing is echter niet naar de zin van Vlaanderen. Ook minister De Block stelt zich vragen bij de efficiëntie van de filter en liet haar ongenoegen over de gang van zaken in Franstalig België de voorbije maanden duidelijk horen.Pas na de evaluatie -die niet voor halfweg 2016 mogelijk zal zijn- wil de minister beslissen om het licht al dan niet op groen te zetten voor de aflevering van nieuwe Riziv-nummers. Dat belet evenwel niet dat er dit jaar Riziv-nummers kunnen worden uitgereikt, bijvoorbeeld door de quota van de latere jaren in rekening te brengen."Ik moet jammer genoeg vaststellen dat u zich in dit dossier meer gedraagt als een Vlaams minister dan een federaal minister. Alleen de Franse Gemeenschap viseren is totaal onaanvaardbaar", zei Catherine Fonck (CDH), wiens partij in Franstalig België deel van de meerderheid uitmaakt."Werkelijk schandalig!", repliceerde De Block. "Ik heb de indruk dat men van het Riziv-dossier een communautair probleem maakt, terwijl de deelentiteiten hun verantwoordelijkheid hebben genomen", vond ook André Frédéric (PS), de partijgenoot van minister Marcourt.