...

Dr. Yong Huo en zijn team verdeelden de steekproef willekeurig in twee groepen: de ene kreeg dagelijks 10 mg enalapril en 0,8 mg foliumzuur, de andere groep kreeg alleen 10 mg enalapril. De onderzoekers testten de deelnemers ook op verschillende varianten van een gen dat de concentratie foliumzuur mogelijk kan beïnvloeden. In de loop van de behandeling van 4,5 jaar (mediane waarde), kregen 282 deelnemers (2,7%) een eerste CVA in de groep enalapril-foliumzuur, tegenover 355 (3,4%) in de controlegroep. Dat komt neer op een daling van het relatieve risico op een CVA met 21% bij toevoeging van foliumzuur aan de gebruikelijke behandeling. Foliumzuur leek ook enigszins te beschermen tegen andere ischemische en cardiale problemen. Voor hemorragisch CVA was er evenwel geen verschil tussen de twee groepen. Bovendien stelden de onderzoekers vast dat de gunstige effecten van een foliumzuursupplement veel uitgesprokener waren bij mensen die bij aanvang een lage concentratie hadden.