...

Het Belgische statistiekbureau Statbel verzamelde cijfers over foeto-infantiele sterfte op basis van het formulier van aangifte van een sterfgeval van een kind van minder dan één jaar of van een doodgeborene. In 2021 werden 936 baby's dood geboren, of stierven ze binnen het jaar na geboorte. In 2000 ging het nog om 1.048 baby's. Dat is een afname met 11% in aantallen. Foeto-infantiele sterfte fors gedaaldDe foeto-infantiele sterfte (berekend als de verhouding tussen het aantal overleden kinderen van minder dan één jaar en het aantal levendgeborenen) bedroeg 2,9 per duizend in 2021 tegenover 4,8 ‰ in 2000. Op 20 jaar is de foeto-infantiele sterfte dus met bijna 40% gedaald.De foeto-infantiele sterfte is sterk geconcentreerd in de eerste levensdagen. 54,3% van alle overleden zuigelingen overleed binnen de eerste zeven dagen na de geboorte, en 27,7% overleden minder dan één dag na de geboorte.Meer intra-uteriene foetale overlijdensIn 2021 waren er 597 intra-uteriene foetale overlijdens. Dat zijn er 103 meer dan in 2020, toen er sprake was van een sterke daling, en valt niet volledig te verklaren door het hoger aantal geboorten in 2021. De intra-uteriene foetale sterfte (de verhouding tussen het aantal doodgeborenen en het totale aantal geboorten inclusief doodgeborenen) bedroeg in 2020 4,3 ‰ en in 2021 5 ‰.Dit cijfer is het hoogst in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (5,9 doodgeboorten per 1000 geboorten), gevolgd door Wallonië (5,3 ‰) en Vlaanderen (4,6 ‰).