...

Hormoonverstoorders zijn chemische stoffen of mengsels van chemische stoffen die niet door het menselijk lichaam geproduceerd worden en de hormoonhuishouding van ons lichaam verstoren. Wanneer deze stoffen in ons lichaam terechtkomen, kunnen ze schadelijke gevolgen hebben voor onze gezondheid en voor die van de volgende generaties. Zwangere vrouwen, jonge kinderen en adolescenten zijn bijzonder gevoelig voor hormoonverstoorders. Hormoonverstoorders beïnvloeden de werking van de hormonen vooral negatief tijdens cruciale ontwikkelingsfasen. Blootstelling aan dergelijke stoffen tijdens de zwangerschap kan onomkeerbare gevolgen hebben voor de foetus. Ze kunnen de risico's op IQ-verlies, autisme, diabetes, obesitas, endometriose, bepaalde soorten kanker en andere aandoeningen gevoelig verhogen.Eenvoudige tipsDe FOD Volksgezondheid zal een reeks eenvoudige richtlijnen verspreiden om de blootstelling aan hormoonverstoorders te verminderen. De belangrijkste tips zijn:De volledige lijst met aanbevelingen is terug te vinden op op www.hormoonverstoorders.beDeze campagne kwam tot stand in samenwerking met talrijke partners (FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Departement Zorg, AVIQ, Departement Leefmilieu, SPW Environnement, Leefmilieu Brussel, ONE, Agentschap Opgroeien, FOD Werkgelegenheid, Sciensano, mutualiteiten, ziekenhuizen...). De dienst ervaringsdeskundigen van de POD Maatschappelijke Integratie hielp bij het formuleren van de boodschappen om mensen in precaire situaties zo goed mogelijk te bereiken.Europese aanpakOp Europees vlak worden maatregelen genomen om de aanwezigheid van hormoonverstoorders in onze omgeving te beperken, onder andere via de REACH en CLP verordeningen. Op Belgisch niveau wordt in het kader van het Nationaal Actieplan Hormoonverstoorders (NAPED) gewerkt aan preventiemaatregelen, waaronder deze en toekomstige campagnes, het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en het versterken van Europese en nationale wetgeving. Zo zijn hormoonverstoorders sinds 2023 opgenomen in de Belgische Codex over het welzijn op het werk, om werknemers beter te beschermen, in het bijzonder zwangere vrouwen.