...

Het Vlaams Instituut voor Kwaliteit in de Zorg zag in 2017 het levenslicht als expertisecentrum voor het kwaliteitsbeleid: beleidsondersteunend, én transparant naar de bevolking toe. De 'feitelijke verenigingen' binnen het VIKZ vertegenwoordigen de kwaliteitswerking in vier sectoren: de algemene ziekenhuizen, de geestelijke gezondheidszorg, de residentiële ouderenzorg en - last but not least - de eerste lijn.De ziekenhuizen staan het verst met de ontwikkeling en implementatie van kwaliteitsindicatoren. De GGZ en de woonzorgcentra zijn volop bezig. Een kwaliteitsbeleid in de eerste lijn werd al door de eerstelijnsconferentie in 2010 op de agenda gezet - maar het Vlaamse initiatief binnen deze sector raakte moeilijk van de grond. Met het forum van vrijdag 6 december wilde het VIKZ in kaart brengen waar de verschillende subsectoren - welzijnsactoren, apothekers, huisartsen, thuisverpleegkunde,... - al mee bezig zijn. Het wil de actiepunten voor de eerstkomende jaren vastleggen. VIKZ-directeur Svin Deneckere maakt zich sterk dat de eerste resultaten al eind volgend jaar, begin 2021, op zorgbeleid.be zullen zichtbaar zijn."De huisartsen beschikken al over goede instrumenten voor een kwaliteitsbeleid die ook al uitgetest zijn op het terrein", stelt dokter Piet Vanden Bussche. "Er zijn goede richtlijnen voor de praktijk ontwikkeld. Er is al ervaring met kwaliteitsindicatoren om de implementatie van richtlijnen te meten. En we hebben veel geleerd uit het project rond praktijkaccreditering in samenwerking met het KCE en de universiteiten. Maar dit als beroepsgroep verder ontplooien heeft een kostenplaatje, ook voor de individuele huisarts. We wachten op het beleid om ons te stimuleren en een kwaliteitsbeleid te onderstutten, zoals dat ook bij de ziekenhuizen is gebeurd."Lees ook: Verbeterpunten praktijk blootleggen