...

Een aantal dossiers werden overigens heropend. In 2015 werden 347 eindadviezen gegeven. Volgens dat advies betrof het In de dossiers waarvoor een eindadvies bestaaat gaat het in de helft om ernstige gevallen. In 35% van de ernstige gevallen is er sprake van een blijvende invaliditeit (>25%), en in een even groot percentage van een arbeidsongeschiktheid die langer dan zes maanden duurde. In 20% van de gevallen ging het om een overlijden en in 10% om ernstige aantasting van de levensomstandigheden.Bijna 90% van de ongevallen gebeurde in het ziekenhuis, en hiervan gebeurde ruim 60% in het operatiekwartier. In 2015 betaalde het FMO 12 keer een vergoeding uit in 11 dossiers. In totaal werd zo één miljoen euro uitbetaald.Het FMO blijft duidelijk met een achterstand kampen. Die werd tijdens de beginjaren opgebouwd, toen wel al dossiers konden worden ingediend maar de dienst nog niet operationeel was. In 2015 was het Masterplan uit 2014 nog niet helemaal uitgevoerd. Het FMO had op het eind van dat jaar 33,5 mensen in dienst, maar er waren nog 12 betrekkingen vacant. Externe experts blijken bovendien moeilijk te vinden en doen vaak langer over de dossiers dan voorzien. De regelgeving is complex, de procedures werden verfijnd en de medewerkers moesten vaak nog ervaring opbouwen. In 2015 werden 606 nieuwe dossiers ingediend. Dat is minder dan in de twee vorige jaren, en dan vooral het jaar 2013 waarin 1113 nieuwe dossiers werden ingediend.