...

Sinds gestart werd met het Fonds kreeg het 4.759 aanvragen binnen. Welgeteld 2.329 werden dossiers afgesloten terwijl 2.430 dossiers nog op advies wachten. "De opgelopen achterstand is het afgelopen jaar geslonken met 8% en in 2018 werkte het Fonds 3,34% meer dossiers af dan het jaar voordien", zegt Jo De Cock, administrateur-generaal van het Riziv. "De ingezette hervormingen werpen hun vruchten af". De verbetering wordt toegeschreven aan de systematisering van de procedures sinds de oprichting van het FMO.In 2018 vroeg het Riziv een externe partner om de situatie van het FMO te onderzoeken. Dankzij die analyse kon het Fonds de structurele achterstand van de te behandelen dossiers aanpakken en nieuwe dossiers afwerken binnen aanvaardbare en realistische termijnen. Dat leidde op zijn beurt tot evoluties in verschillende domeinen. Een optimalisatie van het documentbeheer, beter omschreven en gedocumenteerde procedures en continue software werd ontwikkeld voor een betere interne en externe communicatie en een doeltreffendere samenwerking en overleg met de partners.Dr. Mia Honinckx, directeur van het FMO, is blij met die evoluties, maar ze wil nog een stapje verder gaan. "Het FMO zet maximaal in op communicatie met de zorgverleners. Zowel de communicatie tussen zorgverleners en het FMO als de communicatie tussen zorgverlener en patiënt zijn cruciaal voor onze werking. Een van de initiatieven zijn de vormingen voor partners die nog dit najaar op onze planning staan."