...

Dat ist dat min of meer een revolutie is in Warschau. De maatregel geldt weliswaar alleen voor gehuwde koppels en de vrouw moet jonger zijn dan 40 jaar, maar heeft toch heel wat waarnemers verrast. Om een woelige discussie in het parlement te vermijden, waarvan de uitkomst overigens onzeker zou zijn, heeft de regering van Donald Tusk verkozen de wet goed te keuren via een ministerieel discreet."