Mijn laatste column dateert van 4 september: Over de borsten van Koen Van Landuyt en de pil van Etienne Vermeersch. In die column was niet een datum maar wel de leeftijd een cruciaal gegeven en het begin van mogelijks nieuwe wetgeving. Ik schreef die column in Arezzo waar ik pas was aangeland voor een (schrijf)vakantie. Sinds mijn kinderen het huis uit zijn laat ik de schoolvakantiemaanden juli en augustus over aan mijn collega's WGC-artsen met kleine kinderen. Het bracht me dit jaar in problemen.

Het 7de jaar geneeskunde, richting huisarts laatste cohorte, begon reeds op vrijdag 25 augustus met een eerste stageperiode en lessen/terugkomdagen vanaf 4 september. Een lieve collega verving mij en de toegestuurde casussen en vragen besprak ik digitaal. Op 4 september begon ook onze nieuwe huisarts-in-opleiding (haio) haar eerste werkjaar. Haio's kunnen ook starten vanaf 1 augustus en er is een kleine groep die start op 1 februari of 1 maart. In mijn seminariegroep heb ik nu ook een haio die van wal stak op 1 oktober.

In de aanloop naar de UGent-rectorverkiezingen stelde het duo Karin en Patrick voor om de academische kalender 'weg te smijten' en nog meer in te zetten op de individuele noden van de student door superflexibilisering. Het voorstel werd meteen gecounterd door Rik en Mieke. Zij wonnen de verkiezingen tenslotte met een ruime tweederde meerderheid en met de belofte van een uitgesproken luisterbereidheid.

Individuele flexibiliteit vraagt veel maatschappelijke en academische randvoorwaarden maar blijft te (her)bevragen.

Hun ambtsperiode is gestart op 1 oktober maar de protocollaire overdracht is 9 oktober, 200 jaar na de stichtingsdag. Een dag die door iedere UGentenaar maar ook iedere Belg dient geweten te zijn. Zij zullen hun nieuwe werkacademiejaar intreden langs de grote aulapoort. Alleen op die dag en op Dies Natalis (24 maart) worden die poorten geopend voor de stoet van togati. Professor Jan De Maeseneer wou een doorbraak forceren voor zijn afscheidstoet met zijn togati maar er zijn grenzen, ook voor een wereldautoriteit die zijn laatste werkdag vierde met een symposium op 30 september. Voor Jan start er geen nieuw werkjaar op 1 oktober alhoewel dit niet bleek uit de verschillende welkomstbijdragen van eminente sprekers en in het laatste woord van hemzelf.

De rector-elect en de hoofdredacteur van Artsenkrant waren aanwezig op dit voormiddagsymposium dat uitliep tot 14 uur! Het eindigde met het Mariannelied, zonder woorden op cello en viool vertolkt. Die dag was er ook de openpraktijkendag georganiseerd door Domus Medica. Een startpunt van openheid en toegankelijkheid van meer dan 40 praktijken die zich toonden in al hun diversiteit.

Ondertussen begonnen de eerstejaarsstudenten van alle universiteiten hun nieuwe werkjaar op 25 september. Alleen de KULeuven slaagt erin om als 'belangrijkste' universiteit de media te halen met een voorstel om het jaar aan te vangen op 1 september.

Ik vermeldde reeds dat onze nieuwe haio haar werkjaar startte op maandag 4 september maar ze kwam al eens 'meelopen' op vrijdag 1 september. We overliepen opnieuw haar en onze doelstellingen en aspiraties. Ik streef ernaar dat haio's minstens een zwangerschapsbegeleiding met thuisbevalling en kraamperiode kunnen (mee) opvolgen en een stervensbegeleiding met rouwbegeleiding. Als huisarts 'van wieg tot graf' ben ik nog van de oude stempel die de begeleiding, communicatie en overleg van deze levensfases (te) belangrijk vind. Het zijn startpunten van een (ver)nieuw(d) begin met datums die misschien wel gepland maar sterk individueel verschillend zijn en geen rekening houden met weekends en schoolvakanties.

Individuele flexibiliteit vraagt veel maatschappelijke en academische randvoorwaarden maar blijft te (her)bevragen. Wanneer begon/ begint mijn nieuwe werkjaar nu weer? 25 augustus, 1 september, 4 september, 25 september, 4 oktober, 9 oktober? Niet op maandag 25 september want dan kreeg en nam ik verlof voor de start van een nieuw levensjaar. Voorlopig vier ik die dag nog zonder te werken, zolang mijn collega's flexibel genoeg zijn en patiënten en studenten er begrip voor hebben, zelfs blij zijn of meevoelend...

Mijn laatste column dateert van 4 september: Over de borsten van Koen Van Landuyt en de pil van Etienne Vermeersch. In die column was niet een datum maar wel de leeftijd een cruciaal gegeven en het begin van mogelijks nieuwe wetgeving. Ik schreef die column in Arezzo waar ik pas was aangeland voor een (schrijf)vakantie. Sinds mijn kinderen het huis uit zijn laat ik de schoolvakantiemaanden juli en augustus over aan mijn collega's WGC-artsen met kleine kinderen. Het bracht me dit jaar in problemen. Het 7de jaar geneeskunde, richting huisarts laatste cohorte, begon reeds op vrijdag 25 augustus met een eerste stageperiode en lessen/terugkomdagen vanaf 4 september. Een lieve collega verving mij en de toegestuurde casussen en vragen besprak ik digitaal. Op 4 september begon ook onze nieuwe huisarts-in-opleiding (haio) haar eerste werkjaar. Haio's kunnen ook starten vanaf 1 augustus en er is een kleine groep die start op 1 februari of 1 maart. In mijn seminariegroep heb ik nu ook een haio die van wal stak op 1 oktober. In de aanloop naar de UGent-rectorverkiezingen stelde het duo Karin en Patrick voor om de academische kalender 'weg te smijten' en nog meer in te zetten op de individuele noden van de student door superflexibilisering. Het voorstel werd meteen gecounterd door Rik en Mieke. Zij wonnen de verkiezingen tenslotte met een ruime tweederde meerderheid en met de belofte van een uitgesproken luisterbereidheid.Hun ambtsperiode is gestart op 1 oktober maar de protocollaire overdracht is 9 oktober, 200 jaar na de stichtingsdag. Een dag die door iedere UGentenaar maar ook iedere Belg dient geweten te zijn. Zij zullen hun nieuwe werkacademiejaar intreden langs de grote aulapoort. Alleen op die dag en op Dies Natalis (24 maart) worden die poorten geopend voor de stoet van togati. Professor Jan De Maeseneer wou een doorbraak forceren voor zijn afscheidstoet met zijn togati maar er zijn grenzen, ook voor een wereldautoriteit die zijn laatste werkdag vierde met een symposium op 30 september. Voor Jan start er geen nieuw werkjaar op 1 oktober alhoewel dit niet bleek uit de verschillende welkomstbijdragen van eminente sprekers en in het laatste woord van hemzelf. De rector-elect en de hoofdredacteur van Artsenkrant waren aanwezig op dit voormiddagsymposium dat uitliep tot 14 uur! Het eindigde met het Mariannelied, zonder woorden op cello en viool vertolkt. Die dag was er ook de openpraktijkendag georganiseerd door Domus Medica. Een startpunt van openheid en toegankelijkheid van meer dan 40 praktijken die zich toonden in al hun diversiteit.Ondertussen begonnen de eerstejaarsstudenten van alle universiteiten hun nieuwe werkjaar op 25 september. Alleen de KULeuven slaagt erin om als 'belangrijkste' universiteit de media te halen met een voorstel om het jaar aan te vangen op 1 september. Ik vermeldde reeds dat onze nieuwe haio haar werkjaar startte op maandag 4 september maar ze kwam al eens 'meelopen' op vrijdag 1 september. We overliepen opnieuw haar en onze doelstellingen en aspiraties. Ik streef ernaar dat haio's minstens een zwangerschapsbegeleiding met thuisbevalling en kraamperiode kunnen (mee) opvolgen en een stervensbegeleiding met rouwbegeleiding. Als huisarts 'van wieg tot graf' ben ik nog van de oude stempel die de begeleiding, communicatie en overleg van deze levensfases (te) belangrijk vind. Het zijn startpunten van een (ver)nieuw(d) begin met datums die misschien wel gepland maar sterk individueel verschillend zijn en geen rekening houden met weekends en schoolvakanties.Individuele flexibiliteit vraagt veel maatschappelijke en academische randvoorwaarden maar blijft te (her)bevragen. Wanneer begon/ begint mijn nieuwe werkjaar nu weer? 25 augustus, 1 september, 4 september, 25 september, 4 oktober, 9 oktober? Niet op maandag 25 september want dan kreeg en nam ik verlof voor de start van een nieuw levensjaar. Voorlopig vier ik die dag nog zonder te werken, zolang mijn collega's flexibel genoeg zijn en patiënten en studenten er begrip voor hebben, zelfs blij zijn of meevoelend...