...

"Iedereen is tevreden dat er nu een duidelijk kader is voor de financiering van de samenwerkingsverbanden en de huisartsenposten", stelt dokter Michel Creemers (ASGB/Kartel). "Dat wil wel zeggen dat het grote werk nu begin: afspraken maken met de wachtposten waarmee men gaat samenwerken, nieuwe vzw's oprichten, enzovoort. Maar de financieringsregels zijn duidelijk - daar hoeft men niet meer op te wachten.""Vooral vanuit de Waalse wachtposten is er wel nog de vraag om ook een 'medisch coördinator' te financieren - iemand die de beurtrol, de dienstregeling op de wachtpost regelt, bijvoorbeeld. Die functie moet niet vanuit de honorariamassa van huisartsen met wachtdienst gefinancierd worden", aldus Jos Vanhoof (Bvas). Volgens hem moet het Begeleidingscomité het werk over de randvoorwaarden van de samenwerkingsverbanden nog verder afmaken. Het budget voor de wachtposten bedroeg 49 miljoen en is nu nog eens uitgebreid met 20 miljoen - het totale budget gaat volgens dokter Vanhoof zelfs naar 71 miljoen euro. Volgens dokter Maaike Van Overloop is het voorstel, dat kort tevoren tot stand kwam in een werkgroep waarin naast de representatieve artsenverenigingen ook de koepelorganisaties van de wachtposten vertegenwoordigd waren, zeker niet volmaakt maar een haalbaar compromis.Alle artsensyndicaten dringen er op aan dat er snel verder werk wordt gemaakt van een performante 1733-triage. Dat is uiteindelijk de verantwoordelijkheid van Binnenlandse Zaken dat ervoor moet zorgen dat de noodcentrales over voldoende juist opgeleide operatoren beschikken om een goed draaiende triage te kunnen verzekeren.De dossiers staan feitelijk los van elkaar, maar zonder een uitrol van de 1733-triage blijven de wachtposten die voor de invulling van de nachtdienst moeten samenwerken met elkaar, en met de spoeddiensten, toch wel in de kou staan."Zolang de 1733 niet over het hele grondgebied werkt, kun je de samenwerkingsverbanden niet functioneel noemen - daar was ook iedereen het over eens", zegt dokter Vanhoof.PraktijkondersteuningEen ander belangrijk punt op de agenda van de NCAZ was het budget van 16,5 miljoen euro voor ondersteuning van huisartsenpraktijken. Daarover komt in de tweede helft van augustus een werkgroep samen die tegen het eind van de vakantieperiode een voorstel op tafel moet leggen."Er lagen maandag al verschillende voorstellen van de artsensyndicaten op tafel - de dienst van het Riziv moet ze verder bekijken en uitwerken", stelt dokter Creemers."Hoe het bedrag van 16,5 miljoen nog in 2023 wordt besteed, moet in september beslist worden. Er is onder meer een voorstel om een premie voor cybersecurity te geven via de geïntegreerde praktijkpremie, of om het GMD uit te breiden, naast voorstellen voor financiering van ondersteunend personeel", aldus Vanhoof (Bvas).Voor dokter Maaike Van Overloop (AADM) zijn veel van die voorstellen prematuur. "De ondersteuning moet voor ons vooral gaan naar een efficiënter management van praktijken. Het voorstel van de werkgroep moet meteen aangeven in welke richting die ondersteuning verder hoort te evolueren.""Kartel heeft een voorstel geformuleerd om de inschakeling van praktijkverpleegkundigen ook buiten de new deal te subsidiëren. Ik had begrepen dat het gebruik van dit bedrag voor een uitbreiding van de geïntegreerde praktijkpremie toch op juridische obstakels stuit", aldus Creemers.Medische verkiezingenEen analyse maken van wie er dit jaar een stem uitbracht voor de medische verkiezingen, is klaarblijkelijk niet mogelijk. Wat is de participatie in de drie Gewesten? Hoeveel artsen nemen deel per medische discipline, per sekse en per leeftijdsgroep? Het Riziv kan niet verder gaan dan de algemene uitslagen die bekend zijn gemaakt.Om de stemmen verder te analyseren moet men eigenlijk de anonimiteit doorbreken en dat druist in tegen de privacywetgeving (GDPR). "Daarvoor zou de wet moeten aangepast worden", meent Van Overloop.Volgens Creemers kwamen er van de artsenbank ook wel vragen over de activiteitsgraad die het Riziv hanteert om uit te maken wie er kiesgerechtigd is. "Voor verschillende doeleinden hanteert het Riziv verschillende criteria om te bepalen of iemand een actief arts is." De betrokken dienst zou tegen eind augustus eens een nieuwe analyse maken van het criterium voor opname op de kiezerlijst.New dealDe tekst over de new deal voor huisartsen moet nu maandag 10 juli nog op het Verzekeringscomité passeren. Dokter Creemers had gehoopt op de Nationale Commissie zelf nog enkele verduidelijkingen te krijgen, maar dat is niet gebeurd. "Ik ga ervanuit dat niet-geconventioneerde of gedeeltelijke geconventioneerde huisartsen het recht zullen hebben een ereloonsupplement te vragen zonder vooropgesteld plafond daarop."