...

De ziekenhuizen voeren een bittere strijd om elkaar patiënten af te snoepen, daartoe gedwongen door de onderfinanciering. Professor gezondheidsrecht Herman Nys, tevens voorzitter van het AZ Nikolaas, klaagde die situatie recent aan in een opiniestuk.Zo openen ziekenhuizen poliklinieken nabij een concurrerende instelling, of werken ze samen met artsen wiens privépraktijk vlakbij een ander ziekenhuis gevestigd is. Bepaalde ziekenhuizen weigeren ook patiënten naar een nabije maar concurrerende instelling te verwijzen, ook als dat betekent dat de patiënt in kwestie naar de andere kant van het land moet voor verzorging.Zulke praktijken doen terecht vragen rijzen over de zorgkwaliteit maar ook over de financiële duurzaamheid van het systeem.Ondervraagd over deze problematiek, preciseerde de minister vorige week in de Kamer dat er op 8 december overleg is gestart met de ziekenhuiskoepels. Momenteel zit Maggie De Block rond de tafel met de ziekenfondsen. Daarna zijn de artsenverenigingen aan de beurt."Tegelijk werken we een methodologie uit om dit complexe dossier aan te pakken. Tegen eind maart stellen we een actieplan voor waarin we de thema's bepalen die dienen uitgediept te worden", preciseerde ze. Het wordt geen gemakkelijke oefening: het komt er immers op aan om nefaste budgetverschuivingen te vermijden, aangezien de ziekenhuizen het financieel al moeilijk hebben. Maggie De Block: "De financiering van de ziekenhuizen stelt structurele en complexe problemen die een gezamenlijke aanpak vergen. Het is niet mogelijk om dit prangende probleem snel op te lossen."Pro memorie: volgens het regeerakkoord moet het nieuwe financieringssysteem de ziekenhuizen net aanzetten om meer samen te werken.