...

Wat de lopende dossiers betreft, stonden nog meer 'eenmalige correcties' op de agenda van de budgetten van bestaande wachtposten. De dossiers worden tegenwoordig in principevoorbereid in een interadministratieve cel - met ambtenaren van het Riziv en de FOD - voordat de Nationale Commissie erover moet beslissen. Maar gelukkig was ditmaal een grondiger discussie vooraf mogelijk in een aparte werkgroep van de Commissie Artsen-Ziekenfondsen, meldt Reinier Hueting - die blijft hopen dat de traditie van een werkgroep wachtposten binnen de Nationale Commissie wordt hernomen. Kosten pandemieDaarnaast moet de NCAZ zich ook uitspreken over de kosten die wachtposten maakten voor de opvang van de pandemie. Het gaat over kosten voor beschermingsmateriaal, reinigingsproducten, telefonie, bijkomende personeelskosten,... De definitieve beslissing valt wellicht op 28 september - niet alle dossiers waren al volledig. Volgens dokter Hueting heerst er bij de wachtposten ook onduidelijkheid over welke facturen ze bij het Riziv kunnen binnenbrengen. "Ik heb de indruk dat vooral wachtposten die verbonden zijn met een triagecentrum hier facturen presenteren voor bijvoorbeeld materiaal om patiëntenstromen gescheiden te houden en meer uitgaven die eigenlijk met het centrum te maken hebben. Infrastructuurkosten voor triagecentra komen op rekening van de Vlaamse overheid."De vraag is ook uit wel budget het Riziv het geld voor deze kosten moet halen. Het Riziv zelf stelt voor om deze middelen te putten uit het resterende budget voor eenmalige correcties. "Maar dat is een gesloten budget - dat moet m.i. niet besteed worden aan kosten verbonden aan onvoorziene, externe gebeurtenissen. Het heeft niets met de structurele kosten voor wachtposten te maken", aldus Hueting.WeekwachtEen dossier dat met het vorige wat verwant is, is dat van de 15 wachtposten die tijdens de pandemie in de week open bleven. Wachtposten konden daarvoor een budget aanspreken van 50.000 euro. "Ze moesten vragenlijsten invullen en gegevens aanleveren. De verwerking daarvan is nog niet rond. Dat onderwerp komt dus ook op 28 september terug op de agenda. Dan moet duidelijk worden hoe dit initiatief verder loopt en waar de financiering vandaan moet komen."Goedgekeurde dossiersMarc Moens (BVAS) meldt dat de dossiers van Hasselt (Herkenrode), Kortrijk en Gent zijn goedkeurd. Via de BVAS-vertegenwoordiging vernemen we ook dat 52 wachtposten een dossier indienden voor kosten in verband met de pandemie. Dat voor een totaal bedrag van 1,28 miljoen euro. Ruim de helft van de dossiers is al goedgekeurd - voor een bedrag van 587 duizend euro. Niet alle gevraagde bedragen zijn volledig toegekend.