...

Vorige week stuurde de Bvas al een persmededeling rond waarin het de gebrekkige financiering van de huisartsenwachtposten aanklaagde en aankondigde de vraag naar meer middelen op de Nationale Commissie te zullen steunen. ASGB maakte donderdag bekend dat het de voorzitter van de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen heeft gevraagd de financiering van de wachtposten op de agenda voor 30 januari te plaatsen - dat is vanavond dus.Achter de schermen werkt Wachtposten Vlaanderen om de artsensyndicaten op een lijn te krijgen, om extra middelen voor de wachtposten op de agenda te plaatsen.Concreet gaat het om twee vragen, legt dokter Stefan Teughels uit. Als medisch directeur van Domus Medica - en als voormalig voorzitter van Wachtposten Vlaanderen - heeft hij de situatie mee op de voet gevolgd (de huidige voorzitter was door omstandigheden moeilijk bereikbaar).De indexering die de wachtposten eind 2022 kregen kwam niet alleen laat, maar was bovendien onvoldoende. Wachtposten moeten naar extra middelen zoeken om het gat in hun inkomsten te dekken. De huisartsenkringen moeten geld voorschieten - de artsen zelf moeten vanuit hun eigen honoraria bijpassen. "En wat je krijgt om je weekend door te brengen in de wachtpost is eigenlijk al niet om naar huis over te schrijven."Tot overmaat van ramp stopte de financiering van het extra onthaalpersoneel waarop de wachtposten tot begin van dit jaar een beroep konden doen. Dat was een noodmaatregel uit de covidcrisis, maar al blaast de overheid deze noodmaatregelen weer af, de situatie voor de huisartsen is nog steeds hels."Sommige wachtposten slagen er niet meer in alle telefoons te beantwoorden."Een eerste vraag aan het Riziv is om het bedrag uit de indexering die huisartsenwachtposten kregen, op te trekken zodat de inkomsten de actuele werkingskosten van de wachtposten ook effectief dekken. Dat extra geld moet er ook komen voor de weekdienst die sommige wachtposten al aanbieden. En vooral wachtposten met een groot werkingsgebied kunnen het geld voor extra onthaalpersoneel momenteel eigenlijk nog niet missen.De nieuwe financieringscriteria die voor de huisartsenwachtposten worden uitgewerkt, zijn heel wat beter dan de huidige criteria die nog uit 2012 stammen.Maar de nieuwe criteria zouden pas ingevoerd worden wanneer de functionele samenwerkingsverbanden van de wachtposten operationeel worden.De oprichting van die samenwerkingsverbanden heeft evenwel nog heel wat voeten in de aarde. Te meer daar de hele operatie gekoppeld is aan het ontplooien van een telefonische triage over het hele grondgebied - de uitrol van de 1733. Ook wat dat laatste betreft is er nog een behoorlijk lange weg te gaan.Een tweede vraag van Wachtposten Vlaanderen luidt om de nieuwe financieringscriteria los te koppelen van het invoeren van de samenwerkingsverbanden en zo snel mogelijk in te voeren.