...

De Vlaamse ministerraad keurde op 4 juni twee besluiten goed. Eén verlengt de subsidie voor de infrastructuur en voor collectief transport naar de centra. Het gaat om 28,5 miljoen euro voor de lokale besturen. Het tweede besluit betreft het programmamanagement en de bestaffing van de vaccinatiecentra. Het gaat om 25,6 miljoen euro voor de zorgraden en de 'penvoerende' organisaties. Begin dit jaar besloot de Vlaamse regering subsidies toe te kennen voor de vaccinatiecentra tot 31 juli van dit jaar - met de mogelijkheid om de regeling te verlengen tot 30 oktober. Vrijdag besloot de regering de huidige werking van de vaccinatiecentra te verlengen tot 15 oktober. In de zomermaanden zal een groot deel van de algemene bevolking nog een tweede prik moeten krijgen, en krijgen ook de tieners hun vaccinatie. De Vlaamse regering gaat ervanuit dat 12- tot 15-jarigen ook in de vaccinatiecentra hun prik zullen krijgen. Gebeurt dat niet, dan kan de huidige verlenging van de subsidiëring nog herbekeken worden. De Vlaamse regering stelt ook dat een groot deel van de vaccinatiecentra zich moeten voorbereiden op een sluiting na de laatste fase van de huidige vaccinatiecampagne. De bevoorradingsketen zal zich omvormen van een aanbodsgestuurde naar een vraaggestuurde aanpak, stelt de mededeling. Na de huidige campagne zullen misschien nog bijkomende doelgroepen een vaccin moeten krijgen en zal men rekening moeten houden met de wenselijkheid van boostervaccins.