...

In de praktijk komt dit neer op een verlenging van de financiering met één maand. Voor het bedrag waarop een centrum verder recht heeft, zal de Vlaamse overheid kijken naar de capaciteit en het aantal effectief afgenomen tests.De Vlaamse regering zegt hiermee de huisartsenkringen en andere initiatiefnemers meer duidelijkheid te willen bieden met het oog op de lopende huurcontracten en de opzeg van het personeel. Het openhouden van de centra in april kan alleszins helpen om de vraag naar tests op te vangen die tijdens de Paasvakantie weer kan oplopen met het oog op uitstapjes en reizen naar het buitenland, en kan bij een eventuele late golf van influenza de eerste lijn voor een stuk helpen ontlasten.Over de verdere teststrategie met het oog op het beheersen van covid moeten de verschillende regeringen in ons land de knoop nog doorhakken. Dat zou tegen half maart gebeuren. Maar begin maart weten de testcentra dus al waar ze tot eind april staan.