...

De referentielaboratoria zullen een vergoeding krijgen volgens hun activiteit. Supplementen kunnen niet worden gerekend. De vertegenwoordigers van de laboratoria verzamelen de gegevens die het Riziv nodig heeft om de kost van een test te berekenen. Daarbij zullen ook nagaan hoe de capaciteit nog kan worden verbeterd.De facturatie wordt ondertussen on hold gezet. Voor de tests die niet conform de opgegeven regels zijn uitgevoerd, wordt een uniform maximumbedrag berekend.Het Riziv zal ook nog regels vaststellen voor herhalingstests. Elektronisch voorschrijven zal zoveel mogelijk bevorderd worden.