...

Kartel-voorzitter Reinier Hueting vertelt dat centra per dag 36 werkuren kunnen inbrengen, waarvan 12 uur voor de arts. Voor artsen is de vergoeding berekend op het tarief voor drie consultaties per uur. Het forfait per uur ligt zo rond de 80 euro. "We hadden tot nu toe kunnen bedingen dat voor artsen ook het weekend- tarief werd toegepast maar daarvan was in de ontwerptekst weer geen sprake meer. Over de concrete inhoud van dit uitvoerings-KB is er geen voorafgaand overleg geweest. We hebben erop aangedrongen dat de toeslagen voor weekendconsultaties ook in het forfait worden opgenomen. Dat is althans ons advies." Het Riziv zette ondertussen de regeling voor de betaling van de centra op zijn website. Het forfaitaire bedrag van 80,34 euro geldt voor de 'medische coördinatie'. Daarin is van een weekendtarief voor het forfaire bedrag geen sprake. Er is wel een weekendtarief voor de terugbetaling van fysieke onderzoeken (inclusief een staalname). De centra moeten van het Riziv twee verzamelstaten opmaken: een voor de prestaties, en een voor de coördinatie. De prestaties worden uitbetaald via de ziekenfondsen, de coördinatie door het Riziv. Er is eindelijk ook een regeling voor de opstartkosten van de centra. Die zijn voor de helft afhankelijk van het aantal inwoners, en voor de helft van het aantal deelnemende artsen. Het bedrag varieert daarmee van 4.230,60 tot 7.230,60.Dokter Hueting meldt verder dat een werkgroep van het Verzekeringscomité zich buigt over een vergoeding voor de onkosten die (ambulante) zorgverleners - niet alleen artsen - hebben moeten maken om veilig te kunnen werken. "We hebben erop gewezen dat bij huisartsen ook nog voor 4 mei de consultaties voor essentiële zorg doorgingen. Sommigen waren gedwongen bijvoorbeeld mondmaskers aan te kopen tegen te hoge prijzen - want de overheid had zelf geen voorraad en leverde pas na verloop van met mondjesmaat beschermingsmateriaal." Het zal volgens Hueting gaan om een vaste premie. Het voorstel van Kartel is om voor huisartsen de praktijkpremie te verdubbelen. Ook over de voorwaarden voor de terugbetaling van covid-19-tests is er gepraat. Een nieuw KB moet snel het verbod op tests naar antistoffen opheffen. Personen en bedrijven kunnen zo een test aanvragen, maar tests die buiten de medische indicaties worden uitgevoerd, krijgen geen terugbetaling.